Vacature Zakelijk Directeur – Bestuurder

Movies that Matter is een idealistische, gedreven organisatie waar film en mensenrechten elkaar ontmoeten. We bieden een podium aan speelfilms en documentaires over mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame samenleving. Films die je aan het denken zetten, je nieuwe inzichten geven, je een spiegel voorhouden. Movies that Matter vertoont deze films op het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag, maandelijks in achttien filmtheaters door het land, tijdens talloze filmevents die we in opdracht organiseren, via filmfestivals in ontwikkelingslanden én – via docenten – aan leerlingen en studenten in het middelbaar onderwijs door heel Nederland.

In de loop van 2023 neemt Movies that Matter afscheid van haar zakelijk directeur, die de stichting na 15 jaar verlaat. We zijn op zoek naar een nieuwe

Zakelijk Directeur – Bestuurder
0,9 FTE  

Jouw profiel

De zakelijk directeur heeft een spilfunctie binnen een enthousiaste en gedreven organisatie van circa 15 vaste medewerkers en vormt samen met de artistiek directeur een ijzersterk, complementair koppel. Zij besturen samen vanuit gelijkwaardigheid en zijn verantwoordelijk voor het strategisch meerjarenbeleid en voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering daarvan en vertegenwoordigen de organisatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De artistiek directeur is primair verantwoordelijk voor de artistieke koers van de organisatie. De zakelijk directeur is primair verantwoordelijk voor de financiering, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Zij dragen zorg voor duurzame toepassing van de Fair Practice Code, De Code Diversiteit en Inclusie en de Governance Code Cultuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De zakelijk directeur heeft een groot, divers netwerk relevant voor de werkzaamheden van Movies that Matter. Met kennis van en affiniteit met de situatie van mensenrechten wereldwijd, onderschrijft de zakelijk directeur de missie van de stichting: de blik verruimen voor de mensenrechten door het vestigen van aandacht op mensenrechtenkwesties, mensenrechtenfilms en mensenrechtenactivisme in een internationaal perspectief.

Naast alle andere activiteiten van de stichting, vindt jaarlijks het filmfestival plaats in Den Haag, de Internationale stad van Vrede en Recht. De zakelijk directeur onderhoudt banden met Haagse partners en met internationale organisaties in Den Haag, in Nederland en in het buitenland. Movies that Matter heeft een onafhankelijke plaats in deze internationale context.

Wij zoeken iemand
 • Met leidinggevende ervaring op zakelijk gebied in de culturele of non-profit sector.
 • Met gedegen financiële kennis en administratieve ervaring.
 • Met kennis van mensenrechten, mensenrechtenkwesties en organisaties op dit terrein.
 • Met bij voorkeur kennis van de culturele sector en (internationale) filmwereld.
 • Met scherp zakelijk, strategisch inzicht en analytisch vermogen.
 • Die op alle zakelijke vlakken flexibel en dynamisch kan inspelen op een continu in verandering zijnde (digitale) wereld.
 • Die verbindt en verschillende belangen kan afwegen.
 • Met uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, in Nederlands en Engels.

De zakelijk directeur
 • Een zakelijk ingesteld, slagvaardig beslisser.
 • Een teamplayer met een betrokken en open houding.
 • Heeft oog voor het internationale karakter van de stichting.
 • Is een sterke sparringpartner van de artistiek directeur.
 • Heeft oog voor politiek en bestuurlijke verhoudingen en het maatschappelijk belang.
 • Is netwerkgericht en omgevingsbewust, gericht op resultaat en kwaliteit.
 • Is gedreven en betrouwbaar, met een goed ontwikkeld empathisch vermogen.
 • Heeft een positieve persoonlijkheid en communicatieve kracht.
 • Kan prioriteren, relativeren en heeft een goed gevoel voor humor.

Taken en verantwoordelijkheden

Ten eerste is de zakelijk directeur samen met de artistiek directeur verantwoordelijk voor het strategisch meerjarenbeleid en voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering daarvan. Daaruit vloeien de volgende taken voort:

  1. Financiering, de zakelijk directeur
 • Ontwerpt, in nauw overleg met de artistiek directeur, het financieel beleid binnen het kader van de met de Raad van Toezicht gemaakte afspraken en draagt zorg voor de uitvoering, de bewaking en ontwikkeling van dat beleid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor en coördineert de actieve werving en het onderhouden van partners, sponsors, fondsen en subsidies.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de financiële rapportages van de stichting, waaronder het opstellen van de jaarrekening en begroting.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie en financiële afhandeling van contracten en verplichtingen aan derden.
 • Heeft kennis van het politieke landschap en financieringsmogelijkheden in Den Haag, Nederland en het buitenland.
 • Heeft goede kennis van (internationale) fondsen en een relevant, groot netwerk.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de partnershipstrategie en voor het implementeren en evalueren van partnerships.
 • Is verantwoordelijk voor het initiëren van salesactiviteiten.
  1. Bedrijfsvoering, de zakelijk directeur
 • Stuurt de werk- en productieprocessen aan, zodat de verschillende teams optimaal presteren.
 • Is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de organisatie jaarrond en tijdens het festival.
 • Draagt samen met de artistiek directeur zorg voor een goed personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Wat bieden wij?

Een belangrijke baan waarin je bijdraagt aan het vergroten van aandacht voor de mensenrechten. Je werkt dagelijks met bevlogen professionals in een inspirerende omgeving. Movies that Matter is gevestigd in het pand van Amnesty International in het centrum van Amsterdam. Het team bestaat uit circa 15 vaste medewerkers, in aanloop naar het jaarlijkse festival groeiend naar ruim 30 medewerkers en een festivalkantoor op locatie in Den Haag. Movies that Matter heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij de salariëring passend is voor de sector. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar, met de intentie tot verlenging.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 4 juni 2023 via solliciteren@moviesthatmatter.nl. Je motivatiebrief richt je tot Lilian Gonçalves-Ho Kang You, voorzitter van de Raad van Toezicht. Gesprekken vinden plaats op 14 en 15 juni en op 22 en 23 juni. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Voor nadere inlichtingen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Hilda Zandstra via solliciteren@moviesthatmatter.nl of telefoonnummer 020 2807600.

Movies that Matter wil de blik verruimen voor de mensenrechten door het vestigen van aandacht op mensenrechtenkwesties, mensenrechtenfilms en mensenrechtenactivisme in een internationaal perspectief. 

De organisatie streeft nadrukkelijk naar een diverse en inclusieve samenstelling van het team waar ruimte is voor eenieder ongeacht etnische, economische, culturele en religieuze achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd en beperking. We nodigen alle geïnteresseerden graag uit om te reageren op deze vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.