Kinderrechtendag

Op donderdag 16 november presenteren we samen met het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) een feestelijk en interactief filmprogramma in de mooiste filmzaal in Amsterdam, Pathé Tuschinski. Bij deze bijzondere gratis voorstelling staan kinderrechten centraal. 

Kinderrechtendag
Op deze dag vieren we elk jaar dat op 20 november 1989 de Verenigde Naties in New York het Kinderrechtenverdrag unaniem hebben aangenomen. Bijna alle landen in de wereld ondertekenden dit verdrag, ook Nederland. Al deze landen moeten de rechten van kinderen in hun land beschermen. Maar wat weten en merken jongeren zelf eigenlijk van deze kinderrechten, en waarom zijn kinderrechten belangrijk? Tijdens de Kinderrechtendag gaan we aan de hand van korte films en een quiz in op hun speciale rechten.

Vier je met ons mee? 
Internationale schakelklassen en leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom om onder schoolbegeleiding deze feestelijke dag in Amsterdam bij te wonen. Naast twee korte films (Anders en Champ) bestaat het programma uit een interactieve kinderrechtenquiz en een bruisende act, aan elkaar gepraat door een presentator.

Programma
09:15 – 10:45 uur: voortgezet onderwijs, leerjaar 1 en 2 (VOL)
11:30 – 13:00 uur: internationale schakelklassen (VOL)