Missie en visie

De missie van Movies that Matter is om de blik te verruimen voor mensenrechten. Wij zetten film in voor het stimuleren van de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving.

De kunstvorm film is een buitengewoon sterk medium. Daar waar het in woord en geschrift soms niet lukt mensen echt te raken, kan cinema wél door onverschilligheid of cynisme heen breken. Dit maakt film het middel bij uitstek om mensen te betrekken bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving. We genereren impact door mensen te raken, inzicht te geven en vragen te stellen. Wij zien film echter nooit als sluitend pleidooi, maar als startpunt van een proces van meningsvorming. Daarom combineren wij filmvertoningen altijd met verdiepende programma’s: met nagesprekken, paneldiscussies, lesmaterialen of workshops. Wij doen dit in binnen- en buitenland met films uit binnen- en buitenland. 

Onze kerntaken zijn het vertonen van films over mensenrechten en het stimuleren van dergelijke vertoningen. De eerste kerntaak vervullen wij door de organisatie van het Movies that Matter Festival, de educatiewerkzaamheden en het organiseren van events. De tweede kerntaak vervullen wij met advieswerk in binnen- en buitenland, het industryprogramma op het festival, en het ondersteunen van festivals in het buitenland. Wij leveren geen financiële bijdragen aan filmproductie. 

Films zijn de kern van alle activiteiten van Movies that Matter. Maar wanneer is een film een movie that matters In eerste instantie selecteren wij films op basis van artistieke kwaliteit. De film moet op een cinematografisch prikkelende of verfrissende manier de mogelijkheden van het medium benutten. Daarnaast waarderen wij de visie van de maker. Met een eigenzinnige visie kan deze ons een persoonlijk beeld geven van de werkelijkheid. Wij beperken ons niet tot één vorm of genre. De gemene deler is dat de films handelen over situaties waarin menselijke waardigheid in het geding is. Bij de selectie wegen wij de urgentie van thematiek, zorgen we dat de films representatief zijn voor de actuele toestand in de wereld, en dat ze kunnen bijdragen aan de kennis en meningsvorming van ons publiek. 

Doelstellingen

Om bovenstaande missie te realiseren onderscheidt Movies that Matter de volgende twee doelstellingen:

  1. het vertonen van en verdieping bieden bij human rights films
  2. het stimuleren en promoten van vertoning en verdieping van human rights films

Het nieuwste ondernemingsplan 2023-2026 vind je hier:
Kijk niet weg: de impact van film

De jaarverslagen en financiële verslagen van Movies that Matter vind je hier.

Giften

Stichting Movies that Matter is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Jouw gift is onder voorwaarden aftrekbaar.
Als ANBI voldoen wij ook aan de plicht jaarlijks financiële verantwoording af te leggen via een standaardformulier. De meest recente gegevens vind je hier.

BTW nr: NL815457492 B01.
IBAN: NL82RABO0114942706
KvK nr.: 34244064
RSIN-nummer: 815457492