Missie en visie

Onze missie is om ogen te openen voor mensenrechten. Wij zetten film in voor het stimuleren van de dialoog over een rechtvaardige wereld, de beïnvloeding van de publieke opinie en de motivering tot inzet voor mensenrechten en een duurzame samenleving.

Wij hebben de visie dat de kunstvorm film een buitengewoon sterk medium is. Daar waar het in woord en geschrift soms niet lukt mensen echt te raken, kan cinema wél door onverschilligheid of cynisme heen breken. Juist dít vermogen maakt film het middel bij uitstek om mensen te betrekken bij de strijd voor mensenrechten en een duurzame samenleving. We genereren impact door ons een spiegel voor te houden, inzicht te geven en vragen te stellen. Wij zien film echter nooit als sluitend pleidooi, maar als startpunt van een proces van meningsvorming. Wij doen dit in binnen- en buitenland met films uit binnen- en buitenland.

Onze kerntaken zijn het vertonen van films over mensenrechten en het stimuleren van vertoningen van films over mensenrechten. De eerste kerntaak volbrengen wij door de organisatie van het festival, de educatiewerkzaamheden en het organiseren van events. De tweede kerntaak volbrengen wij met advieswerk in binnen- en buitenland en het ondersteunen van festivals in het buitenland. Wij ondersteunen geen filmproductie.

Films vormen de kern van alle activiteiten van Movies that Matter. Maar wat maakt een film tot een movie that matters? Álle films die gemaakt worden, zullen op een of andere manier van belang zijn. Wij bepalen niet welke films al dan niet van belang zijn. Wij bepalen wel welke films wij al dan niet van belang achten. In eerste instantie selecteren wij films op basis van artistieke kwaliteit. De film moet op een prikkelende of verfrissende manier de mogelijkheden van het medium benutten. Daarnaast waarderen wij de visie van de maker. Met een eigenzinnige visie kan hij, zij of hen ons een vernieuwend beeld geven van de werkelijkheid. Wij beperken ons niet tot een vorm of genre. De gemene deler van deze films is dat ze handelen over situaties waarin menselijke waardigheid in het geding is. Bij de selectie wegen wij de urgentie van thematiek mee en de wijze waarop de film kan bijdragen aan de kennis en meningsvorming van ons publiek.

Doelstellingen

Om bovenstaande missie te realiseren onderscheidt Movies that Matter de volgende twee doelstellingen:

  1. het vertonen van en verdieping bieden bij human rights films
  2. het stimuleren en promoten van vertoning en verdieping van human rights films

Bekijk hier ons huidige ondernemingsplan (dat verlengd is tot medio 2022):
Open ogen in tijden van blikvernauwing 2017-2020

De jaarverslagen en financiële verslagen van Movies that Matter vind je hier.

Giften

Stichting Movies that Matter is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Jouw gift is onder voorwaarden aftrekbaar.
Als ANBI voldoen wij ook aan de plicht jaarlijks financiële verantwoording af te leggen via een standaardformulier. De meest recente gegevens vind je hier.

BTW nr: NL815457492 B01.
IBAN: NL82RABO0114942706
KvK nr.: 34244064
RSIN-nummer: 815457492