Jaarverslagen

Wij vinden het belangrijk te rapporteren over de resultaten van ons werk, dat we kunnen blijven doen voornamelijk dankzij de geefbereidheid van partijen die ons steunen in onze missie. Maar ook dankzij iedereen die een kaartje koopt voor een mensenrechten-film. Hieronder vind je onze jaarverslagen inclusief de financiële verslagen. Als ANBI voldoen wij ook aan de plicht jaarlijks financiële verantwoording af te leggen via een standaardformulier. Ook die vind je hieronder.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister, prevaleert de laatste.