Karl Marx City

Petra Epperlein, Michael Tucker

Filmmaker Petra Epperlein onderneemt samen met regisseur Michael Tucker een zeer persoonlijke reis naar voormalig Oost-Duitsland. Petra onderzoekt of haar vader, die in 1999 zelfmoord pleegde, voor de Stasi (het ministerie voor Staatsveiligheid) werkte.

Bescherming van persoonsgegevens is in deze tijden van digitale communicatie een steeds prangender kwestie. Door verborgen camera’s, gehackte telefoons en gelekte e-mails ligt privacygevoelige informatie voor het oprapen. Wat dit betekent voor onze veiligheid en de rechtsstaat, is voor velen niet goed te overzien. Daarom is het goed lessen te trekken uit de situatie zoals die niet lang geleden gold in de toenmalige DDR. Toen stond de helft van het grondgebied van onze oosterburen onder communistisch gezag en wist iedereen: 'Big Brother is watching you'.

Een populaire Oost-Duitse theorie was dat wanneer drie mensen naast elkaar zaten, eentje waarschijnlijk een informant was. Na de Duitse eenwording werd bekend dat er sinds de oprichting van de DDR meer dan 92.000 officiële ambtenaren en nog eens 500.000 informanten gegevens doorspeelden over hun medeburgers. Filmmaker Petra Epperlein onderzoekt in deze documentaire of haar vader een van deze informanten was.

Epperlein werd geboren in Karl-Marx-Stadt (nu Chemnitz). Na de val van de Muur in 1989 vertrok ze, maar haar familie bleef achter. Zo ook haar vader, die zich in 1999 van het leven beroofde en alleen een korte, cryptische brief achterliet. Jaren later keert Epperlein terug om te onderzoeken of haar vader voor de Stasi werkte. Aan de hand van interviews met familieleden, Stasi-surveillanceopnames en archiefmateriaal geeft Karl Marx City ons een unheimisch inkijkje in een wereld waarin privacy schaars was en verdenking aan de orde van de dag.

Tekst: Annika Wubbolt

Credits

Regisseur
Petra Epperlein, Michael Tucker
Jaartal
2016
Productieland
Verenigde Staten, Duitsland
Soort
Documentaire
Duur
89 minuten
Taal
Duits, Engels
Ondertiteling
EN
Productiebedrijf
Nomados LLC
World Sales
Cinetic Media