Paúl Jarrín Mosquera

Beschermt inheemse grond 

Paúl Jarrín Mosquera leidt het verzet van de inheemse bevolking tegen de Chinese kolonisatie van Ecuador. Dit brengt hem in een confrontatie met de Ecuadoraanse staatsmacht, die de Chinese economische belangen op volle kracht verdedigt. 

‘De mijn vernietigt onze manier van leven, onze wereldvisie,’ zegt Paúl Jarrín Mosquera. ‘De manier waarop we omgaan met land, met leven, met water, ons inkomen, ons levensonderhoud.’ Hij heeft het over de door China gecontroleerde Río Blanco-mijn in de Ecuadoraanse gemeente Molleturo. ‘Als we toestaan dat ze Molleturo veranderen in een mijnkamp, zijn dood en ziekte het enige wat de toekomst ons brengen zal.’ 

Aan het begin van Marc Wieses documentaire This Stolen Country of Mine, mede-geregisseerd door Carlos Andrés Vera, zien we Paúl in een auto op weg naar de plek waar lokale dorpelingen een weg naar de mijn hebben geblokkeerd. Zodra hij aankomt wordt Paúl aangehouden door de militaire politie, die in groten getale aanwezig is.  

Maar Río Blanco is slechts een van de voorbeelden van de groeiende en verreikende Chinese invloed in Ecuador. Nadat China het land afhankelijk had gemaakt van zijn leningen, sloot het duizenden contracten met de Ecuadoraanse regering. China controleert nu vele essentiële projecten door het hele land, van goud- en uraniummijnen tot telecommunicatie en de bouw van wegen en gebouwen. Deze contracten lopen tot ver in de toekomst. 

Deze overdracht van economische macht begon onder president Rafael Correa, die China ‘een strategische partner in ons transformatieproces’ noemde. Volgens critici zoals journalist Fernando Villavicencio, die ook een belangrijke rol speelt in This Stolen Country of Mine, greep China niet alleen de economische, maar ook de politieke macht. Zoals Villavicencio zegt: ‘We zijn gekoloniseerd. Opnieuw.’ 

Het is echt een verhaal van David en Goliath voor Paúl Jarrín Mosquera. Maar zelfs nu hij een steeds groter doelwit wordt voor de autoriteiten, denkt hij er niet over om gas terug te nemen. ‘Het verzet blijft. Ook al worden we vervolgd, gecriminaliseerd, ook al willen kwaadaardige regeringen en bedrijven ons dood hebben,’ zegt hij aan het eind van de film, nadat hij net is ontsnapt aan een inval van de militaire politie. ‘De strijd gaat door.’ 

This Stolen Country of Mine is te zien op het Movies that Matter Festival 2023, waar Paúl Jarrín Mosquera speciale gast is.