Shorts

Voor het Shortsprogramma zijn 25 korte films geselecteerd. De shorts zijn geprogrammeerd in 5 verschillende themablokken:

Facing the Past

Omgaan met het verleden kan een complexe reis zijn. Dromen, herinneren, verbeelden en reflecteren kunnen een individuele analyse zijn, of een collectieve bedevaart. Zulke ontdekkingsreizen kunnen leiden tot een nieuw begrip van het heden.

Tickets

Glimpses into Others’ Lives

Het besef dat iedere vreemde die we op straat tegenkomen een leven heeft net zo complex als het onze, kan verbijsterend zijn. Hoe zou het voelen om ze één dag te volgen? Wat zouden we over hen leren – en over onszelf?

Tickets

Growing Pains

Het ontwikkelen van onze identiteit kan botsen met de overtuigingen, perspectieven en verwachtingen van onze ouders. Vaak lukt het om samen te komen tot een nieuw begrip voor elkaar. Op andere momenten zijn we gebonden aan de keuzes die zij voor ons hebben gemaakt. Of voor henzelf.

Tickets

The Memory of Water

in samenwerking met Go Short

Water is leven. Het vloeit onvermoeibaar en draagt de herinneringen aan het verleden en voorgevoelens over de toekomst. Terwijl het klimaat verandert, wordt de afwezigheid of juist overvloedigheid van water steeds belangrijker voor het voortbestaan – of de vernietiging – van levende wezens. Hoe kunnen we omgaan met de gevolgen van onze veranderende omgevingen?

Tickets

Through the Eyes of Others

Vanuit welk gezichtspunt een verhaal wordt verteld, beïnvloedt onze ervaring. En op dezelfde manier beïnvloedt onze eigen perceptie de manier waarop wij anderen zien, en anderen ons. De realiteit zien door andermans ogen kan soms nieuwe perspectieven bieden.

Tickets