Shorts

Voor de Shorts competitie zijn 17 korte films geselecteerd. De shorts zijn geprogrammeerd in 4 verschillende themablokken:

Facing the Past

Omgaan met het verleden is vaak een ingewikkelde reis. Dromen, herinneringen ophalen, verbeelden en nadenken kunnen een persoonlijke analyse zijn of een gezamenlijke ontdekkingsreis. Zulke verkenningen kunnen leiden tot een nieuw begrip van het heden.

Tickets

Human Nature

Na miljoenen jaren van ontwikkeling zijn mensen de enige dieren geworden die zich niet houden aan de regels van de natuur. Eeuwenlang hebben we technologie en wetenschappelijke ontwikkeling gebruikt om haar eigenschappen te beheersen en haar regels te buigen. Maar de natuur vindt haar weg.

Tickets

Political Bodies

Politiek beïnvloedt elk aspect van ons dagelijks leven, van onze lichamen en bewegingen tot ons algehele welzijn. De keuzes die we hebben, de keuzes die we mogen maken en de uitkomsten die we krijgen, zijn nauw verbonden met de samenleving waarin we leven. Lichamen worden politiek gebruikt als instrumenten.

Tickets

Wind of Resistance

in samenwerking met Go Short

Onze gedachten, woorden en acties kunnen instrumenten worden voor politiek verzet. Degenen die strijden tegen onrechtvaardigheid hebben hun veiligheid en welzijn op het spel gezet voor een rechtvaardiger wereld. Hun verhalen worden gedragen door de wind van de tijd en klinken door tot in de eeuwigheid.

Tickets