Industry Talk: Dreaming Out Loud: the Future of Impact

Dit Industry panel, georganiseerd in samenwerking met NAPA, richt zich op de toekomst van impactproductie. Wat is er nodig voor verdere professionalisering en bestendiging van impactproductie?

Het creëren van impact met film is al geruime tijd een beproefde praktijk. Vele documentaires, series en speelfilms hebben maatschappelijke verandering teweeggebracht en daarmee hun kracht binnen het sociaal domein bewezen. Niet voor niets is er een groeiende vraag vanuit maatschappelijke organisaties naar impactproducties en -trajecten.

Desalniettemin zijn de financieringsmogelijkheden voor impactproducties rondom creatieve werken nog steeds beperkt, waardoor de eigen investeringen van producenten hoog zijn. Op welke manier zou de financiering beter ingericht kunnen worden? Hoe zorgen we gezamenlijk voor een betere instroom van nieuw impact-talent? Hoe stimuleren we samenwerking en kennisdeling met elkaar én relevante stakeholders?

Deze vragen worden besproken in de Nederlandse context én aan de hand van de impact-strategie van de documentaire Total Trust, in een internationaal speelveld.

Total Trust
Total Trust (reg. Jialing Zhang, prod. Witfilm) werpt een indringende blik op digitale controle in China, waar een ongekende mate van staatstoezicht heerst door middel van vertrouwen, angst, gehoorzaamheid en verzet. Het onderzoekt de veranderingen in sociaal gedrag als gevolg van een alziende maatschappij en vindt zijn blijvende kracht in de mensen die vechten tegen het misbruik van de staatsmacht. 

De regisseur en (impact)producenten van de documentaire zullen dieper ingaan op hun aanstaande impactstrategie, die door een internationaal team in meerdere landen uitgerold zal worden. Hoe verloopt internationale samenwerking rondom impact, wat zijn de verschillen in financieringsmogelijkheden per land en welke lessen kunnen we hieruit trekken? 

Sprekers: Hasse van Nunen ((impact)-producent Een van de Jongens), Jialing Zhang (regisseur Total Trust), Vivian Schroder (impact-producent Interactive Media Foundation), Iris Lammertsma (producent Witfilm) en Saskia Kerkvliet (impact-producent 89up).

Moderator: Margje de Koning (artistiek directeur Movies that Matter)
Voertaal: Engels

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met: