Take on Film & the Green Deal

Binnen de Europese Unie ontwikkelt Creative Europe Media beleid op het vergroenen van de media, een thema dat thuishoort bij het Movies that Matter Festival waar klimaatvraagstukken ieder jaar uitgebreid aan bod komen. In deze paneldiscussie staat de vraag centraal: hoe kunnen filmmakers en producenten “groen” produceren? Welke middelen zijn er om de industrie de juiste kant op te laten bewegen? Welke financiële en creatieve middelen kunnen worden aangewend om milieuvriendelijk en verantwoord een film te draaien? Dit panel onderzoekt de hobbels op de weg en kijkt naar goede voorbeelden van producties die er al in zijn geslaagd.

Aan de hand van een case study BIG OIL vs THE LAW gaan we samen met enkele gasten in op de vraagstukken rondom groen filmmaken. Verder zal het panel de rol van storytelling in klimaatactivisme bespreken, met speciale aandacht voor het gebruik van humor om een publiek te betrekken. Met o.a. Maria Silvia Gatta (Policy Officer Creative Europe MEDIA - European Commission), Bernadette Kuiper (Impact Makers & Warming Up) en Sam Haygarth (acteur, klimaatactivist en schrijver van de korte film Extinction). 

Voertaal: Engels

Dit panel wordt georganiseerd in samenwerking met Creative Europe Desk NL en DutchCulture, met ondersteuning van Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg.

Wij maken u erop attent dat dit programma wordt opgenomen. Als u dit programma bezoekt, kan het zijn dat u gefilmd wordt.