Interview

Meet the Team: Karlijn Limaheluw

Hoe kan een filmvertoning dienen als een dialoogstarter om leerlingen kennis te laten maken met bepaalde onderwerpen? Karlijn vertelt over haar ervaringen als projectcoördinator van het educatieteam. door Isabelle van den Hoek Ostende 02 november, 2023
Een vrouw praat met een microfoon in haar hand.

Karlijn werkt als projectcoördinator van het educatieteam bij Movies that Matter. Ze woont in Amsterdam, maar komt oorspronkelijk uit Twente. Ze is afgelopen juni bij ons begonnen, en heeft daarvoor ervaring opgedaan met educatie, mensenrechten en sociaal ondernemerschap.

Wat doe je binnen Movies that Matter?
‘Als projectcoördinator overzie ik ons educatiewerk. Het educatieteam doet eigenlijk drie dingen: Film in de klas, Film in de bioscoop en het Educatiefestival. Voor Film in de klas bieden we een onlinedatabase aan waar onze lesmaterialen staan en waar docenten en onderwijsprofessionals films kunnen vinden die door ons worden aangeboden. Voor Film in de bioscoop gaan we het hele land in met een selectie van films waar we een programma bij hebben ontwikkeld, en waar scholen met hun leerlingen naartoe kunnen gaan. Als laatste, hebben we het educatiefestival in Amsterdam en Den Haag, waar we ook verschillende filmvertoningen met nagesprekken aanbieden voor scholen en waar we ook diverse workshops met partners organiseren. Ik overzie deze zaken dus allemaal, ondersteun waar nodig en ik hou me daarnaast bezig met het nadenken en schrijven van de plannen voor waar we naartoe willen met ons educatieprogramma de komende jaren.’

Een bioscoopzaal vol leerlingen die naar een scherm met de slogan 'changing matters' kijken.
Educatiefestival 2022

Wat hoop je leerlingen mee te geven die deelnemen aan een filmvertoning van Movies that Matter?
‘Waar wij binnen het educatieteam naar streven is dat alle stemmen in de maatschappij gehoord worden. Door specifieke thema’s in onze programma’s, zoals bijvoorbeeld racisme en andere vormen van discriminatie, te belichten hopen we maatschappelijk relevante thema’s bespreekbaar te maken onder leerlingen. Films zijn daar een uitzonderlijk goed middel voor omdat – en misschien is het beetje cliché, maar daardoor niet minder waar – films echt tot de verbeelding spreken. Daardoor is het makkelijker voor jongeren om zichzelf en hun persoonlijke ervaringen te koppelen aan de thema’s die aan bod komen in de filmvertoningen. Wat we daarmee hopen te bereiken is dat er meer empathie en inlevingsvermogen gecreëerd kan worden, dat moeilijke thema’s begrijpelijker gemaakt kunnen worden en dat gesprekken over gevoelige onderwerpen makkelijker en respectvol gevoerd kunnen worden. En dat zien we ook bij onze filmvertoningen gebeuren, dat je binnen zo’n bioscoopzaal letterlijk kan zien dat na afloop van een filmvertoning bij het nagesprek, er vaak hele verrassende en mooie antwoorden uit de leerlingen komen. Om met eigen ogen te kunnen zien dat films zo impactvol kunnen zijn, dat vind ik erg betekenisvol en daar haal ik ook veel plezier uit.’

Waarom zou je docenten een filmprogramma van Movies that Matter aanbevelen?
‘Ik denk dat het voor docenten soms lastig kan zijn om sommige thema’s bespreekbaar te maken in de klas, bijvoorbeeld omdat een onderwerp niet binnen hun eigen expertise valt, maar ook omdat docenten het vaak al hartstikke druk hebben. Met onze filmvertoningen hopen we docenten een beetje te ontlasten en hun iets te bieden wat mooi aansluit op het curriculum van het onderwijs en waarmee aandacht wordt besteed aan maatschappelijk relevante thema’s. Zo kan een filmvertoning dienen als een dialoogstarter om leerlingen kennis te laten maken met bepaalde onderwerpen. Daarmee hopen we docenten iets te bieden waar hun leerlingen echt wat aan hebben, maar wat ze niet per definitie veel extra werk gaat opleveren. Daarnaast nodigen we docenten zelf ook graag uit om deel te nemen aan de dialoog. Wij stellen de ideeën van docenten altijd erg op prijs en mochten er docenten zijn die interesse hebben om mee te denken over de lesmaterialen die wij aanbieden, dan heel graag.’

Om met eigen ogen te kunnen zien dat films zo impactvol kunnen zijn, dat vind ik erg betekenisvol en daar haal ik ook veel plezier uit.

Een bioscoopzaal vol leerlingen die naar een filmvoorstelling kijken.
Educatiefestival 2022

Wat zou jij nog willen bereiken met Movies that Matter?
‘Binnen het educatieteam zijn wij constant opzoek naar hoe we onze programma’s nog inclusiever en toegankelijker kunnen maken, wat enerzijds betekent dat we meer programma’s willen maken voor praktijkonderwijs, internationale schakelklassen en mytylscholen (scholen voor leerlingen met een lichamelijke beperking). Daarbij willen we dat ons aanbod ook zo veel mogelijk aansluit bij de interesses en leefwerelden van die klassen. Anderzijds, zouden wij ook meer willen co-creëren met bijvoorbeeld studenten, waarbij we meer kunnen gaan kijken waar studenten zelf behoefte aan hebben en dat we daar ook programma’s bij kunnen gaan ontwikkelen, landelijk of tijdens het festival.’

Waar ben je de aankomende tijd voornamelijk mee bezig? 
‘Op donderdag 16 november is het Internationale Kinderrechtendag, waarvoor we hard hebben gewerkt aan het opzetten van een interactief filmprogramma voor het voortgezet onderwijs en internationale schakelklassen. Ook zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal bij de jeugd documentaireserie Kinderen van Mavungu. Met deze documentaireserie bieden wij in het kader van het herdenkingsjaar van het slavernijverleden twee voorstellingen aan. Maar daarnaast blijven we jaarrond ook bezig met onze landelijke vertoningen, het maken van lesmateriaal en werken we aan ons aanbod van film in de klas. Ten slotte, zijn we ook al bezig met de programmering van het festival, dus we denken na over welke workshops we gaan aanbieden, met welke partners we gaan samenwerken, etc. Misschien ook goed om te weten: scholen kunnen al reserveren voor het festival, dus mochten docenten al interesse hebben om samen met hun klas naar het festival te gaan, aanmelden kan hier.’

Een theaterzaal vol leerlingen die naar een filmvoorstelling kijken.
Kinderrechtendag 2022

Lees verder over ons educatiewerk

Volg Movies that Matter Educatie op LinkedIn