Nieuws

Positieve beoordelingen van Filmfonds, Gemeente Den Haag en erkenning Raad voor Cultuur

We zijn ontzettend blij met de positieve feedback die we hebben ontvangen van het Filmfonds, de Gemeente Den Haag en de Raad voor Cultuur. Deze erkenningen bevestigen het belang van ons werk en geven ons waardevolle inzichten voor verdere verbetering. door Eric Seleky 05 juli, 2024

Gemeente Den Haag: Artistieke en zakelijke waardering

Op 7 juni ontvingen wij bericht dat de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 onze aanvraag positief heeft beoordeeld. Ze waarderen onze relatie met Den Haag, onze internationale profilering en onze rol in het brengen van internationale activisten naar Nederland. Ondanks enkele kritische noten over vernieuwing en diversiteit, is het oordeel zeer positief en hebben zij een subsidie van €300.000 voor de komende jaren geadviseerd, wat aanzienlijk hoger is dan voorgaande periode en wat het vertrouwen van de Adviescommissie in ons werk extra benadrukt.

Filmfonds selecteert Movies that Matter voor meerjarige financiering

We zijn trots dat we deze week door het Nederlands Filmfonds, als 1 van 7 filmfestivals, zijn geselecteerd voor een meerjarige subsidie van €100.000 per jaar in de periode 2025-2028. De adviescommissie roemt onze sterke kernwaarden, maatschappelijke relevantie en diepgaande themaprogramma’s. Hoewel de subsidie lager is dan aangevraagd, wat uitdagingen met zich meebrengt, blijven we dankbaar voor de steun van het Filmfonds en zullen we creatief omgaan met de beschikbare middelen.

Erkenning voor maatschappelijk belang

We waarderen de uitgebreide feedback van de Raad voor Cultuur op onze aanvraag voor de Basisinfrastructuur 2025-2028. De Raad erkent onze maatschappelijke relevantie en roemt ons bereik in het onderwijs. Hoewel onze kernactiviteiten niet volledig aansluiten bij het specifieke artikellid uit de Regeling, en daardoor onze aanvraag niet kan worden gehonoreerd, zien we dit als een kans om onze focus te verscherpen en onze positie binnen de culturele sector te versterken. Uiteraard hopen wij dat er binnen de Regeling voor festivals in de toekomst wel ruimte ontstaat om ook festivals met een thematische inslag op te nemen, wat in onze optiek de pluriformiteit van het festivalaanbod ten goede zou komen.

Toekomstige stappen

We zullen de feedback van de diverse organen gebruiken om onze programmatische keuzes en strategieën te evalueren en te verbeteren. Onze toewijding om films en festivals te blijven organiseren die maatschappelijke impact hebben, blijft groot. We streven naar innovatie en verdieping binnen ons aanbod en zullen blijven werken aan onze missie om mensenrechtenkwesties, maatschappelijke onderwerpen en milieuproblemen onder de aandacht te brengen. We nemen de feedback van de Adviescommissie Kunst & Cultuur Den Haag, het Filmfonds en de Raad voor Cultuur serieus en zullen actief werken aan verbetering op het gebied van diversiteit, inclusie, vernieuwing en experiment.

Met deze positieve beoordelingen kunnen we onze missie om door middel van film maatschappelijke bewustwording te creëren, verder versterken. Wij danken het Filmfonds en de Gemeente Den Haag voor hun vertrouwen en steun.